top of page

Verkostoituminen -jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Digitalisaatio sekä mahdollistaa että haastaa tiedonkulua, yhteisöllisyyttä sekä verkostoitumiseen perustuvia osaamisen ekosysteemejä.  

Koulutusorganisaatioilta edellytetään verkostoitumista eri sidosryhmien kanssa. Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämis- ja kumppanuusverkostot ovat arkipäiväämme.   

Teema tarjoaa malleja kehittämis- ja vertaisverkostoista sekä koulutusorganisaatioiden sisäisistä tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä edistävistä ratkaisuista. 

bottom of page