top of page

Opetuksen ja oppimisen johtaminen ja pedagogiikka

Miten omassa organisaatiossasi hyödynnetään digitalisaation ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa? Miten teknologiaa käytetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla oppimisen edistämisessä? Miten kerätään palautetta digipedagogisista ratkaisuista? Miten erilaisten oppijoiden tarpeet on huomioitu? Miten ohjataan omien laitteiden käyttöä? Teema 5 tarjoaa vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. Saat tietoa ja pääset tutustumaan konkreettisiin esimerkkeihin digipedagogisesta johtamisesta, palautteen keräämisestä, tuesta ja ohjauksesta sekä omien laitteiden hyödyntämisestä. Tervetuloa yhteiselle oppimisen matkalle!  

bottom of page