top of page

Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seuranta

Organisaatioiden tulisi hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia oppimisen tuen ja ohjauksen toteuttamisessa, osaamisen kehittymisen seurannassa sekä näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä, oppijoilla sekä työelämällä tulisi olla käytössään työkaluja, joilla saadaan tilannekuvaa oppijan osaamisen kehittymisestä. Itse- ja vertaisarviointia tehdään digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Toimenpiteitä seurataan, arvioidaan ja kehitetään palautteiden pohjalta. Tiedätkö mikä taho tätä työtä edistää organisaatiossasi?

bottom of page