top of page

Suosituksia toimintatavoiksi

Case-esimerkkejä

Kuva 8 askeleesta onnistuneeseen kokeiluun

 

Kokeilu- ja kehittämiskulttuurin johtaminen on prosessi, jolla luodaan organisaatiossa ilmapiiri ja rakenteet, jotka kannustavat, rohkaisevat ja osallistavat kokeilemaan uusia ideoita ja kehittämään toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.  Kokeilu- ja kehittämiskulttuuri edistää yhteistyötä ja innovointia, parantaa tehokkuutta ja auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Digiosaava.fi -hankkeessa tuotettu osaamiskampus ja oppimisen mahdollistaminen esimerkiksi virtuaaliympäristössä on kokeilua, jota tarvitaan.

 

On siis oltava myös rohkeutta kokeilla erilaista teknologiaa ja antaa edellä menevien kokeiluintoisten kokeilla, koska vain sillä todetaan käytännön tasolla, mikä toimii missäkin.

 
Kokeilu- ja kehittämiskulttuurin johtamiseen liittyy myös kysymyksiä, millä perusteilla päätetään lähteä mukaan erilaisiin hankkeisiin?

 

Tukevatko ne organisaation strategisia valintoja ja miten näihin osallistumisen hyötyjä arvioidaan?

Case Resort

Vastuuopettajat tutkivat, kuinka ratkaista kolmen eri tutkinnon jatkuvan haun opiskelijoiden henkilökohtaiset aikaan ja paikkaan sitomattomat houkuttelevat oppimisen tilat.

 

Yhteisten teemojen näkökulmasta etsittiin oppimisen tilaa ja pedagogiikkaa. Suunnitteluun osallistuvat päälliköt varmistivat suunnitteluresurssia työryhmäläisille ja seurasivat tekemisen vaiheita. Tuoteideaa testattiin ulkopuolisella asiantuntijalla. Pedagogiikan ja vision muotoutumisen jälkeen etsittiin sopivin mahdollinen verkko-oppimisympäristösovellus.  Päätöksen sovelluksen hankinnasta teki johtoryhmä. Tuote toteutettiin omatoimisesti palveluntuottajan perehdytyksellä. Sovellus muotoutui pedagogiseksi oppimisympäristöksi kokeilujen ja jatkuvan oppimisen kautta.  Version ensimmäiset tilat rakennettiin kokeiltaviksi. Saadut palautteet huomioitiin ja jatkettiin palvelun muotoilua. 

Tutustu vielä näihin

8 askelta onnistuneeseen kokeiluun:

Saku Tuominen-Youtube

Viisi askelta kokeilijalle

Opetushallituksen kokeilu- ja kehittämissivusto Kokeilujen ja kehittämisen työkaluja | Opetushallitus (oph.fi).  Työkalut myös ruotsiksi. 

Opetushallituksen kokeilu- ja kehittämissivusto

Sitra

Työkaluja kehittämiseen ja kokeiluihin Kokeilemalla kehittämisen työkaluja (kehitakokeillen.fi)  

Kehitä & kokeile

Kuntaliiton Kokeiluluotsi - opas kokeilujen tukijalle | Kuntaliitto.fi.  Opas auttaa kokeilujen tukijoita luotsaamaan kokeiluja parempiin tuloksiin sekä välttämään kokeilujen pahimmat karikot.  Opas myös ruotsiksi.   

Kuntaliitto

Sitran raportti strategisista kokeiluista, niiden toimintamekanismeista ja kokeilukulttuurin edistämiskeinoista. Selvityksia77.pdf (sitra.fi)  

Sitra & strategia

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

1.4 Kehittämisen johtaminen

Kokeilu- ja kehittämiskulttuurin johtaminen on prosessi, jolla luodaan organisaatiossa ilmapiiri ja rakenteet, jotka kannustavat, rohkaisevat ja osallistavat kokeilemaan uusia ideoita ja kehittämään toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.  Kokeilu- ja kehittämiskulttuuri edistää yhteistyötä ja innovointia, parantaa tehokkuutta ja auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä muuttuvassa toimintaympäristössä.  

bottom of page