top of page

5.4 Omien laitteiden käytön linjaukset

Tässä yhteydessä ”omien laitteiden käyttö” tarkoittaa opiskelijan omien tietoteknisten laitteiden  

(tietokone, mobiililaitteet) hyödyntämistä opiskelussa (BYOD, Bring Your Own Device). Myös henkilöstö voi hyödyntää omia laitteitaan, mutta tämä lienee poikkeuksellista. Lähtökohtaisesti tietotekniset laitteet ovat niin merkittävä työkalu opetus- ja ohjaushenkilöstölle, että ne tarjotaan työnantajan toimesta. 

Ydinasiat 

Oppimistavoitteet:  

Organisaatiossa tiedetään, että omien laitteiden käytöstä voi ja kannattaa ohjeistaa ja linjata 

Organisaatiolla on opiskelijoille sekä henkilöstölle jaettava ohje omien laitteiden käytöstä 

Organisaatio on määritellyt tahon, joka tästä ohjeistaa ja seuraa toiminnan ajantasaisuutta sekä päivittää ohjeistusta 
 

Toimintasuosituksia 

 • Omien laitteiden käytön hyötyjä 

 • Organisaation kustannukset vähenevät 

 • Laitteiden käyttömukavuus ja tehokkuus lisääntyvät 

 • Käyttäjien etä- ja hybridityöskentely helpottuu, kun sama laite on käytössä aina 

 • Omista laitteista pidetään todennäköisesti parempaa huolta kuin oppilaitoksen laitteista 

 • Käyttäjien ja organisaation digivalmiudet kehittyvät 
   

Huomioitavia asioita omien laitteiden käytössä 

 

 • Laitteiden vaatimusmäärittelyt 

 • Tietoturvan ja -suojan varmistaminen 

 • Vastuut (laitteiden rikkoutumistilanteet jne.) 

 • Jokainen koulutuksenjärjestäjä päättää itse siitä, minkä verran vastuuta ne ottavat, jos oppilaan laite katoaa, vaurioituu tai varastetaan 

 • laitteen takuu ja omistajan kotivakuutus ovat ensisijaisia rikkoutumistilanteissa 

 • Infra- ym. vaatimukset kampuksella 

 • hyvä langaton verkko 

 • latausmahdollisuudet 

 • tunnusten ja lisenssien hallinta kunnossa 

 • tarvittavat järjestelyt niiden varalta, joilla ei ole laitteita 

 • tietokoneet vs. mobiililaitteet 

 • opettajat tarvitsevat omat digitaaliset laitteet sekä talon omien TVT-asiantuntijan koulutusta ja tukea 

Tutustu täältä, miten Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on ohjeistanut opiskelijoita ja henkilökuntaa omien laitteiden käyttöön liittyvistä huomioitavista. Tutustu myös muiden oppilaitosten tai korkea-asteen BYOD-ohjeisiin.  http://bit.ly/riveriabyod 

Case Riveria

Opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön luovutettavan tietoteknisen laitteen käyttöehdot, mallipohja, ammatillinen koulutus  

 

Tietokoneen, kännykän jaa muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa.

Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2017:5a 

Tutustu vielä näihin

5.4. Omien laitteiden käytön linjaukset

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page