top of page

7.1 Oppijoiden digitaalinen osaaminen

Teema käsittelee oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistamista, kehittymisen tukemista ja seurantaa koulutuksen eri vaiheissa; opintoihin hakeutumisvaiheessa, opintojen alussa ja opintojen aikana. Digitaalista osaamista tuetaan monipuolisin menetelmin ja se kehittyy koulutuksen edetessä. Oppijat osaavat viestiä ja tehdä yhteistyötä käyttäen digiteknologiaa kriittisesti, kestävästi ja vastuullisesti. Heillä on informaatio- ja medialukutaitoa sekä ongelmanratkaisukykyä.

Gradient Strip

Siirry sivulla valitsemaasi sisältöön:

Toimintasuosituksia

Ydinasiat

Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistamiseen koulutuksen järjestäjän parhaat käytännöt:

Opintoihin hakeutumisvaiheessa

· Koulutuksen järjestäjän avoimet ohjeet www-sivuilla

· Opinto- ja uraohjuksen tuki- tai hakupalvelut www-sivuilla

Opintojen aloitusvaiheessa

· Orientoivat opinnot, kuten opiskelijoiden digistartti tai –perehdytys kurssi

· Toiminta digitaalisessa ympäristössä (YTO) opintojen aloittaminen

Opintojen aikana

· Verkko-oppimisympäristö, oppimistehtävät ja seuranta

· Opiskelijoiden HelpDesk-palvelu

Parhaat käytänteet digitaalisen osaamisen varmistamiseen löydät ladattavan tiedoston dioilta 5-7!

Lataa tiedosto tästä

 • Opintojen hakeutumisvaiheessa oppijoilta edellytetään digitaalista osaamista:

  • Hakulomakkeen täyttäminen

  • Opintopolku-palvelun käyttö

  • Vahva tunnistautuminen opiskelupaikan vastaanottamisessa

  Organisaatioiden hyvät käytänteet digiosaamisen varmistamiseen

  •  Koulutuksen järjestäjän avoimet ohjeet www-sivuilla

  •  Opinto- ja uraohjauksen tuki- tai hakupalvelu

  • Koulutuksen järjestäjän avoimet / vapaaehtoiset verkkokurssit

  • Osaamiskartoituslinkki

 • Opintojen aloitusvaiheessa oppijoilta edellytetään digitaalista osaamista

  • Wilma

  • e-oppimisympäristöt

  • Alakohtaiset sovellukset/järjestelmät

  • Office työkalut, Teams

  • Sähköinen työnhaku esim. Tiitus

  Organisaation hyvät käytänteet digiosaamisen varmistamiseen

  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä YTO

  • Opiskelijoiden digistartti tai -perehdytys, digitaalinen työkalupakki

  • Orientoivat opinnot

  • Digiosaamisen lähtötasotesti digiosaamisen arviointiin

  • HOKS-keskustelut

  • Osaamisen tunnistaminen digitaalisten osaamismerkkien avulla

  • Koulutuksen järjestämät avoimet/vapaaehtoiset digiosaamisen verkkokurssit

 • Opintojen aikana oppijoilta edellytetään digitaalista osaamista

  • Wilma

  • e-oppimisympäristöt

  • Alakohtaiset sovellukset/järjestelmät

  • Office työkalut, Teams

  • Sähköinen työnhaku esim. Tiitus

  Organisaation hyvät käytänteet digiosaamisen varmistamiseen

  • Vastuuopettajan tuki

  • Koulutuksen järjestäjien verkko-oppimisympäristöt, oppimistehtävät ja seuranta

  • Opiskelijoiden HelpDesk

  • Tutkinnon perusteet ja osaamistavoitteet liittyen tutkinnoittain digiosaamiseen

  • Digiohjeet/tsekkilistat

  • Avoimet kysely-/tukitunnit

  • Osaamisportfoliot ja näytöt

  • Digitutor-toiminta ja sen opinnollistaminen

  • Tiimien digimentorien tuki

  • Työpaikkaohjaajan tuki alakohtaisissa ohjelmissa

  • Oppimisvalmiuksia tukevat opinnot

  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä YTO

Sampossa opiskelijoiden saavuttama digiosaaminen haluttin tehdä näkyvämmäksi ottamalla käyttöön Osuvat taidot -hankkeessa (2019–2021) kehitetyt osaamismerkit. Merkkien pilotointiin osallistui tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita ja opettajia. Tavoite on laajentaa merkkien käyttö koko organisaatioon

Katso video vierestä.

Osuvat taidot -osaamismerkistöä käytetään paljon myös muualla. Merkkien käyttöönoton suunnitteluun ja käyttämiseen voi tutustua esim. Vantaan ammattiopisto Variaan kohdistuvassa opinnäytetyössä:

Digitaitojen ja opintojen seurantaväline

Case

Open Badge -osaamismerkit opiskelijoiden digiosaamisen tunnustamisessa

Case-esimerkkejä

Digistartti perehdyttää opiskelijan digioppimisympäristöihin, tavoitteena, että opiskelija tuntee käytössä olevat digitaaliset palvelut ja osaa hyödyntää niitä tehokkaasti. Kurssi kuuluu pakollisena ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön taide- ja pelilinjan opintoihin. Kurssi on suoritettavissa jo ennen opintojen alkua, laajuus 0,5 osp ja kesto 2–4 h. Kurssissa osiot ovat johdatus digioppimiseen, tietojesi suojaaminen, digioppimisympäristöt, vuorovaikuttaminen, kertaus ja lopputesti.

Case Opiskelijoiden digistartti

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Digitaitojen ja opintojen seurantavälineen käyttöönotto Vantaan ammattiopisto Variassa

Digitaalinen osaaminen on määritelty elinikäisen oppimisen avaintaidot-oppaassa, johon jokaisen koulutuksen järjestäjän tulee perehtyä.

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/5975580/tekstikappale/6029953

Ladattavat tiedostot

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page