top of page

5.2. Palaute digitaalisista koulutuspalveluista 

Organisaation tulisi kerätä systemaattisesti palautetta koulutuspalvelun laadusta ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä koulutuksen järjestämisessä ottaen huomioon myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat. Palautetietoa suositellaan hyödynnettävän koulutuspalvelujen kehittämisessä.  

Palautteen keräämisessä huomioitavaa  

  • Mikä on relevanttia palautetta?  

  • Mitä palautteissa kysytään ja miksi?  

  • Miten palautetta kerätään?  

  • Kuka palautetta kerää?  

  • Missä opintojen vaiheissa palautetta kerätään?  

  • Miten varmistetaan, että palautetta kerätään kaikilta asiakasryhmiltä  

  • Kenellä on oikeus tutustua palautteisiin?  

  • Miten palautteet käsitellään?  

  • Miten toimenpiteistä päätetään saatujen palautteiden perusteella?  

Tutustu case-esimerkkiin eRiverian opiskelijapalautteista.

Pohdi teemaa tämän jälkeen oman työsi näkökulmasta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.  

1. Mitä digitaalisiin koulutuspalveluihin liittyvää palautetta sinä voisit kerätä työssäsi?   

2. Miten käytännössä keräisit palautteen?  

3. Miten saatu palaute analysoitaisiin?  

4. Miten palaute raportoitaisiin ja käsiteltäisiin? Kenen vastuulla nämä ovat?  

5. Olisiko kerättyä palautetta mahdollista hyödyntää laajemminkin organisaation toiminnassa? Jos ei, miten palautteenkeruuta voisi kehittää siten, että saatu palaute hyödyttäisi laajempaa joukkoa?  

Testaa, harjoittele 

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page