top of page

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamista ja johtamista kehittämässä

Päivitetty: 5. huhtik.

Digitalisaatio, teknologian kehitys, tietojohtaminen ja tekoäly muokkaavat arkeamme, harrastuksiamme sekä tapaamme tehdä työtä, toimia yhteiskunnan kansalaisena sekä johtaa organisaatioita ja osaamisen kehittämistä. Yhdeksi keskeiseksi resurssiksi on noussut tietopääoma. Tietopääoman hyödyntäminen on keskeinen osa organisaation kilpailukykyä ja menestystä.


Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa ammatillisen koulutuksen strategiahankkeissa olemme valtakunnallisessa toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteishankkeessa ja ekosysteemissä verkostomaisesti sekä yhteiskehittäen kartoittaneet digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia mm. tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin ja varmistamiseen sekä pedagogiseen uudistumiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Yhteiskehittämisessä on omat mahdollisuutensa ja hyödyt sekä toisaalta omat haasteensa.


Ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteiskehittämisen vahvuudet

Ammatillinen toisen asteen koulutuksen järjestäjät ovat moninaisia: on isoja ja pieniä, yksialaisia ja monialaisia ja omistajapohjaltaan erilaisia. Ammatilliset oppilaitokset ovat ketteriä, joustavia ja kehittämismyönteisiä. Olemme tottuneet toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja uudistumaan yhdessä työelämän kanssa.


Yhdessä eri ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja eri toimijoiden kanssa olemme moninaisissa työryhmissä laatineet, jalostaneet, muokanneet ja koonneet teemaamme liittyvää sisältöä Digiosaavan osaamiskampukseen ja myös VR-ympäristöön. Tuotoksia on syntynyt runsaasti ja strategiahankkeet ovat tehneet keskenään hyvää yhteistyötä tuotoksia integroiden. Olemme avoimesti jakaneet erilaisia näkökulmia ja osaamista sekä hyviä käytänteitä. Varmasti kaikilla verkostotoimijoilla osaamista on kertynyt monin tavoin. Olemme myös osallistuneet monien toimintamallien ja arviointityökalujen pilotointiin sekä itsearviointeihin kehittäen näin ammatillisen koulutuksen johtamista kokonaisvaltaisesti.


Ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteiskehittämisen haasteet

Verkostohankkeiden alkuvaiheessa vie oman aikansa työ- ja teemaryhmien järjestäytyminen, osallistujalistojen kokoaminen ja tapaamisajoista sopiminen. Ammatillisissa oppilaitoksissa on valtavasti osaamista, mutta etenkin pienemmillä koulutuksen järjestäjillä ei välttämättä ole kokoaikaista dedikoitua toimijaa opetusteknologian kehittämiseen, digistrategian kehittämiseen tai tietoarkkitehtuuriin. Ja tietenkään vapaasti omaa työaikaa eivät osa-aikaiset hanketyöntekijät voi hankkeille kohdistaa, jolloin kalenteroituihin yhteisiin tapaamisiin kaikki eivät aina voi osallistua.


Hankkeissa tuotetaan yhteisiä valtakunnallisia toimintamalleja, prosesseja ja oppimissisältöjä, joita sitten on tarkoitus jalkauttaa omaan organisaatioon. Hankkeita on ollut nyt toinen toisensa perään ja tuotoksia on syntynyt runsaasti. Näiden tuotosten soveltaminen omaan organisaatioon vie kuitenkin oman aikansa. Moni myös kokee, että omat rajat tulevat vastaan eikä kaikkea uutta ehdi omaksua ja hallita. Tällöin tulee helposti todettua, etten tarvitse tuota tai minua ei tuo kiinnosta tai tuo on turhaa. Oppimisyhteisönä meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta sulkea silmiämme toimintaympäristön muutoksilta. Vaikka itse ei jotain digitalisaation tuomaa hyötyä tai toimintamallia kokisikaan tarpeelliseksi, niin se voi olla oleellinen työelämätaito tai oppimisen edellytys esimerkiksi opiskelijalle tai omalle tiimiläiselle.


Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on mahdollistaa valmistuneita työelämään ja jatko-opintoihin, mikä tietysti edellyttää sitä, että olemme itse ajan hermolla ja annamme opiskelijoille heidän tarvitsemiaan osaamisia ja valmiuksia menestyä tulevaisuudessa.

Hanketyö on parhaimmillaan osa TKIO-toimintaa. Ja sitä tulisi tehdä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Jatkossa olisi toivottavaa, että meillä olisi yhteentoimivia alustoja ja infrastuktuuria tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoimintaan sekä osaamisen kehittämiseen. Nyt eri hankkeet pitkälti tuottavat tuotoksiaan omille kotisivuilleen ja omille oppimisalustoilleen, vaikka esimerkiksi digitalisaation ja tietojohtaminen ovat kuitenkin yleisiltä toimintaperiaatteiltaan ja prosesseiltaan organisaatio- ja toimialariippumattomia.


Kehittämistyö Business College Helsingissä

Business College Helsinki on nyt ollut mukana vuosina 2022 ja 2023 Työtehoseuran koordinoimassa Digiosaava -hankkeessa, Omnian koordinoimissa Kokonaisarkkitehtuurin KARKKI -hankkeessa ja Tieto-osaava -hankkeessa sekä Digikyvykkyyden kehittämisen hankkeessa ja myös Turun kaupungin koordinoimassa Strapetsi -hankkeessa. Hanketoimijoina meillä on parhaimmillaan ollut kaksi päätoimista ja toistakymmentä osa-aikaista toimijaa, joista kaksi on johtoryhmän jäsentä. Olemme kokoontuneet säännöllisesti ja jakaneet tietoa eri hankkeiden tilanteesta ja tuotoksista sekä näin yhdessä edistäneet oman organisaatiomme toiminnan kehittämistä.


Helsinki Business Collegen henkilöstökoulutus tekoälystä 14.3.2024 - Esa Riutta, Eduhouse

Olemme myös voineet hyödyntää hankerahoitusta oppilaitoksemme henkilöstön osaamisen kehittämiseen mm. digityöpaja, tekoäly- ja saavutettavuuskoulutuksina. Olen toiminut Digiosaava -hankkeessa Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää -teemaryhmän vetäjänä. Keskeisinä sisältöinä ovat digitalisaatio osana strategiaa, resurssit ja uudistumiskyvykkyys, ennakointi, kehittämisen johtaminen sekä tietojohtaminen.


Oppilaitoksemme vastasi myös KARKKI-hankkeessa toiminta- ja palveluarkkitehtuurin tuotoksista. Hanketyö on varsinaista työssä oppimista. Olen oppinut mm. liikkumaan eri organisaatioiden Teamseissa Windows- ja verkkosovelluksissa, tekemään tallenteita ja visuaalisia oppimissisältöjä uusilla ohjelmistoilla ja sovelluksilla, huomioimaan saavutettavuuden videoiden tekstityksissä ja muokkaamaan tekstityksiä. Hankkeissa on se hyvä puoli, että uutta oppimista on voinut soveltaa heti käytäntöön.


Kevään 2024 Digiosaavan koulutukset

Strategiahankkeet tarjoavat koulutuksia, joissa perehdytään hankkeiden keskeisiin sisältöihin, toimintamalleihin ja materiaaleihin. Digiosaavan kevään koulutuksista tuotetaan tallenteet, jotka täydentävät osaamiskampukseen tuotettua sisältöä.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien on tärkeää pysyä ajan tasalla digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista. Digitaaliset työkalut ja yhteiskehittämisen alustat ja sivustot, kuten Digiosaava.fi, KARKKI - Eduuni-wiki ja Tietoosaava.fi, tarjoavat arvokasta sisältöä, suosituksia ja toimintamalleja sekä koulutuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen. Tervetuloa tutustumaan hankesivustoille!


Heli Huotari

apulaisrehtori, Business College Helsinki222 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page