top of page

Osaamiskampus-sivuston kehitystyö

Tausta 

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä myös ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia taitoja, ajattelumalleja sekä osaavaa henkilökuntaa ja johtoa.   

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti vuonna 2021 digitalisaatiokyvykkyyskyselyn, jonka tuloksista voitiin todeta, että ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyydessä on huomattavaa vaihtelua. Tämä aiheuttaa mm. koulutuksen laadun epätasaisuutta, kun kaikki toimijat eivät pysty hyödyntämään täysimääräisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.  


Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksella (OKM) kehitettiin digitalisaatio-osaamisen ja -johtamisen kehittämishanke, johon tartuttiin laajalla verkostolla. Digiosaava.fi on valtakunnallinen hanke, jossa on mukana 77 ammatillista koulutuksen järjestäjää ja noin 650 henkilöä.  


Toteutettava kehittämiskokonaisuus 

Digiosaava.fi:n hankeverkosto lähti rakentamaan kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitalisaatio-osaamista ja -johtamista eri aihealueissa. Aihealueiden kehittämisvastuu jaettiin hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kesken. Kehittämiskokonaisuutena rakennetaan kaikille avoin osaamiskampus virtuaaliympäristöineen (julkaisukelpoinen 31.12.2023).  Digiosaava.fi kokoaa myös muissa strategiarahoituksen hankkeissa tuotetut ratkaisut sekä toimintamallit ja – tavat tämän osaamiskampuksen sisälle. 

Osaamiskampuksessa käsitellään 33 digitalisaatioaihetta (ks. kuva):

  • mitä pitäisi tietää ja osata

  • miten organisaatiossa suositellaan toimittavan

  • minkälaisista case-esimerkeistä voi hakea vertaisoppia

  • mitä työkaluja voidaan tarjota kohderyhmille näiden aihealueiden kehittämiseksi

  • mistä lähteistä kannattaa hakea lisätietoa

  • mitkä ovat yleisimmin kysytyt kysymykset aiheeseen liittyen. 


Osaamiskampuksessa voi sparrata aiheista myös tekoälyn kanssa, joka osaa tarvittaessa suositella, mitä sinun tulisi tietää. 

Osaamiskampuksessa on myös virtuaalinen oppimisympäristö, jossa on mahdollisuus harjoitella pelillisesti henkilöstön digiosaamisen johtamista. Virtuaaliympäristössä toteutetaan myös tietosuoja-tietoturvauhkaviidakko, jossa opitaan tunnistamaan ja ratkomaan digiuhkia.  

Hanke jatkuu huhtikuun 2024 loppuun sekä seuraavilla strategiarahoituskausilla. Tulevana keväänä aihekokonaisuuksiin liittyvistä teemoista järjestetään erilaisia koulutuksia. Lisäksi osaamiskampuksen ja sen sisältöjen kehittämistyö jatkuu tavoitteena saada sivustosta hyödyllinen ja selkeä kokonaisuus. 

50 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page