top of page

Mihin tarkoitukseen tietojärjestelmäsalkkua käytetään? 


Ymmärrys ja hallinta: Järjestelmien parempi ylläpito ja integraatio.  

Turvallisuus: Riskien tunnistaminen ja suojatoimenpiteiden toteuttaminen.  

Tehokkuus: Järjestelmien optimointi ja resurssien tuhlaamisen välttäminen.  

Säännösten noudattaminen: Lakisääteisten ja säännöllisten vaatimusten täyttäminen.  

Muutostenhallinta ja integraatio: Sujuva järjestelmien muutos ja integraatio.  

Kustannusten hallinta: Kustannussäästöt päällekkäisyyksien poistamisen ja tehokkaiden järjestelmien valinnan kautta.  

Liiketoiminnan jatkuvuus: Katastrofivarmuuden ja jatkuvuuden varmistaminen. 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät

Tiedonhallintalaki

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page