top of page

Mikä on tietoturvan ja kyberturvan ero?


Kaksi toisiinsa helposti sekoitettavaa käsitettä ovat kyberturvallisuus ja tietoturvallisuus. Näitä voidaankin käyttää arkipuheessa usein synonyymeinä toisilleen. Tietoturvallisuudesta käytetään myös yksinkertaisempaa nimitystä tietoturva. Vaikka käsitteitä käytetään usein samaan tarkoitukseen, tieto- ja kyberturvallisuuden välillä on kuitenkin eroja.  

  • Kyberturvallisuus keskittyy tiedon, tietojärjestelmien ja laitteiden turvallisuuden takaamiseen verkkoympäristössä.  

  • Tietoturvallisuus kattaa tiedon turvaamisen laajemmin. Tietoturvaan kuuluvat myös tiedon fyysinen tallentaminen ja tietoon pääsyn rajoittaminen digitaalisen ympäristön ulkopuolella.  

  • Kyberturvallisuuden ja tietoturvan uhat ovat osin erilaisia. Siinä missä kyberturvallisuus pyrkii estämään haittaohjelmien kaltaisten haittojen aiheuttamia vahinkoja, tietoturvaan kuuluu myös kaikenlaisen tiedon levittämisen sekä väärän tiedon torjunta.  

 

Näiden erojen valossa kyberturvallisuutta voi pitää tietoturvan yhtenä osa-alueena. Tämän lisäksi tietoturvallisuuteen sekoittuu helposti tietosuoja, jolla viitataan henkilötietojen asianmukaiseen ja lakeja noudattavaan käyttöön sekä keräämiseen.  

Tietoturva ja kyberturva

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page