top of page

Tehtävä 1


Arvioi, miten eri tekijät ovat vaikuttaneet omassa organisaatiossasi digiteknologisten ratkaisujen valintoihin ja hankintaan.


Arvioi kolmiportaisella asteikolla: 1= ei lainkaan, 2= jossain määrin, 3 = paljon.  

 1. Opetuksen ja oppimisen visiomme, joka ohjaa ja auttaa meitä tunnistamaan digiteknologian mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa. 

   

 2. Valintaprosessit menetelmineen, jotka auttavat meitä tunnistamaan, arvioimaan ja hankkimaan oppimisen ja opetuksen tarpeita palvelevia digiteknologisia ratkaisuja.   


 3. Opettajiemme ja asiantuntijoidemme aloitteellisuus ja aktiivinen toimijuus digitaalisen työkalujen käyttäjinä.   


 4. Käytössä oleva infrastruktuurimme ja toimintamme, jotka helpottavat digiteknologisten ratkaisujen käyttöönottoa, kuten verkkoyhteydet, opiskelijoiden käytössä olevat laitteet ja henkilöstöresurssit.    


 5. Käyttöönoton järjestelmämme ja prosessimme, joilla esim. varmistutaan järjestelmien yhteensopivuudesta ja seurataan systemaattisesti niiden käyttöä.  


 6. Henkilöstökulttuurimme, joka rakentuu opetushenkilöstön jakamiin uskomuksiin, arvoihin, normeihin ja olettamuksiin opetuksesta ja oppimisesta ja asetetun visiomme saavuttamisesta.   


 7. Yksittäisen opettajan kokemus omasta digipedagogisesta kyvykkyydestään = kyvystään käyttää opetusteknologiaa omassa arjessaan ja työssään. Perustuu yhtäältä opettajan uskomuksiin ja tietoihin opetusteknologista ja kokemuksiin sen käytöstä ja toisaalta opettajan ymmärrykseen, ePerusteista, opetuksen toteutuksesta ja opiskelijoiden osaamisen arvioinnista.  

   

 8. Johtajiltamme saatu tuki, rohkaisu ja innostaminen opetusteknologian käyttöön meillä, meidän organisaatiossamme.   


 9. Henkilöstön ammatillisen kehittymisen ja oppimisen mahdollisuudet sekä muodolliset että ei-muodolliset koulutukset, valmennukset, tilaisuudet ja tilanteet = ammatillinen oppiminen.   


 10. Kilpailevat prioriteetit ja muut aloitteet, jotka vievät tilaa uuden opetusteknologian käyttöönotolta.   


 

Tehtävä 2


Arvioi, miten eri tekijät ovat vaikuttaneet omassa organisaatiossasi digiteknologisten ratkaisujen käyttöönottoon ja käyttöön.


Arvioi kolmiportaisella asteikolla: 1 = ei lainkaan, 2 = jossain määrin, 3= paljon.  

  

 1. Opetuksen ja oppimisen visiomme, joka ohjaa ja auttaa meitä tunnistamaan digiteknologian mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa.  


 2. Valintaprosessit menetelmineen, jotka auttavat meitä tunnistamaan, arvioimaan ja hankkimaan oppimisen ja opetuksen tarpeita palvelevia digiteknologisia ratkaisuja.   


 3. Opettajiemme ja asiantuntijoidemme aloitteellisuus ja aktiivinen toimijuus digitaalisen työkalujen käyttäjinä.   


 4. Käytössä oleva infrastruktuurimme ja toimintamme, jotka helpottavat digiteknologisten ratkaisujen käyttöönottoa, kuten verkkoyhteydet, opiskelijoiden käytössä olevat laitteet ja henkilöstöresurssit.    


 5. Käyttöönoton järjestelmämme ja prosessimme, joilla esim. varmistutaan järjestelmien yhteensopivuudesta ja seurataan systemaattisesti niiden käyttöä.  


 6. Henkilöstökulttuurimme, joka rakentuu opetushenkilöstön jakamiin uskomuksiin, arvoihin, normeihin ja olettamuksiin opetuksesta ja oppimisesta ja asetetun visiomme saavuttamisesta.   


 7. Yksittäisen opettajan kokemus omasta digipedagogisesta kyvykkyydestään = kyvystään käyttää opetusteknologiaa omassa arjessaan ja työssään. Perustuu yhtäältä opettajan uskomuksiin ja tietoihin opetusteknologista ja kokemuksiin sen käytöstä ja toisaalta opettajan ymmärrykseen, ePerusteista, opetuksen toteutuksesta ja opiskelijoiden osaamisen arvioinnista.   


 8. Johtajiltamme saatu tuki, rohkaisu ja innostaminen opetusteknologian käyttöön meillä, meidän organisaatiossamme.   


 9. Henkilöstön ammatillisen kehittymisen ja oppimisen mahdollisuudet sekä muodolliset että ei-muodolliset koulutukset, valmennukset, tilaisuudet ja tilanteet = ammatillinen oppiminen.   


 10. Kilpailevat prioriteetit ja muut aloitteet, jotka vievät tilaa uuden opetusteknologian käyttöönotolta.   


 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät: Jatta Herranen,


Pedagoginen johtaminen digiajalla

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page