top of page

b) opiskelija itse sekä opiskelukaverit vertaisarvioivat oppimista / portfoliotyöskentelyä


SWOT


Vahvuudet: Mitä opiskelukaveri osaa hyvin?

Heikkoudet: Missä taidoissa ja tiedoissa opiskelijakaverin tulisi kehittyä?

Mahdollisuudet: Mitä tietoja ja taitoja opiskelijakaveri voisi vielä kehittää opiskelujen aikana?

Uhat: Mitkä asiat/tilanteet voivat haitata opiskelijakaverin kehittymistä/oppimista?

 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijät


Oppijoiden itse- ja vertaisarviointi

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page