top of page

Oppijoiden itse- ja vertaisarviointi - E-portfolion kokoaminen opintojen aikana


Portfolio koostuu opintojen aikana tehdyistä opintosuorituksista tai niiden dokumenteista. Se on eräänlainen työ- tai näytekansio. Portfolion avulla opiskelija voi tarkastella omaa oppimistaan ja kehittymistään pitkäjänteisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan. Portfolion kokoamisen tavoitteena on auttaa hahmottamaan omaa osaamista, kehittymistä ja tavoitteiden asettamista.Lista e-portfolion sisällöstä

  1. Kuvaus osaamisesta opintojen alkaessa -> Mitä osaan? -> Mitä vahvuuksia minulla on? -> Missä asioissa/taidoissa haluan erityisesti kehittyä?


  2. Ammatillisten opintojen taitojen dokumentointi työsaleista ja työssäoppimispaikoista (videot, kuvat, sanalliset kuvaukset)


  3. Yhteisten opintojen suoritukset


  4. Näyttöjen dokumentointi


 

Päivitetty 10.4.2024

TekijätOppijoiden itse- ja vertaisarviointi

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page