top of page

Oppimisanalytiikan jalkauttaminen organisaatioon

 

Johdanto ja dokumenttien käyttöohje

Tämän osion dokumenttien tarkoitus on auttaa koulutuksen järjestäjää ottamaan oppimisanalytiikkaa käyttöön ja huomioimaan käyttöönottoon liittyviä näkökulmia ja velvoitteita. Voitte koulutuksen järjestäjänä tallentaa alla olevia dokumentteja itsellenne ja täyttää niitä kohta kohdalta tarpeidenne mukaan.


Mikään pakko ei ole edetä dokumentti kerrallaan. Jos olette jo ottaneet käyttöön oppimisanalytiikkaa organisaatiossanne ja sopineet toimintatavoista voitte edetä suoraan oppimisanalytiikan käyttötapauskohtaiseen suunnitteluun (vaihe 4). Jos olette vasta ottamassa oppimisanalytiikkaa käyttöön, suosittelemme noudattamaan vaiheittaista järjestystä (vaihe 1-5). Dokumenttien täytön helpottamiseksi dokumentteihin on tuotu apukysymyksiä, linkkejä lisätietoon sekä esimerkkejä.


Oppimisanalytiikan käytön kehittäminen on kytkettävä luontevaksi osaksi koulutuksen järjestäjän muuta toiminnan kehittämistä. Ideaalitilanteessa oppimisanalytiikan kehittäminen on osa koulutuksen järjestäjän pedagogista johtamista ja tietojohtamista.Kuva 1: Vaiheiden linkittyminen keskenään


 

Dokumentit


 1. Oppimisanalytiikan yleinen käyttöönotto organisaatioon (vaihe 1-3) (wordpohja)

  1. Liite: Toimintasuunnitelma oppimisanalytiikan hyödyntämisestä (wordpohja)

  2. Liite: Roolit, tehtävät, pääsy tuloksiin (wordpohja)


 2. Oppimisanalytiikan käyttötapauskohtainen suunnittelu ja toteutus (vaihe 4) (wordpohja)


 3. Oppimisanalytiikan käyttäminen, seuranta ja arviointi (vaihe 5) (wordpohja)

 

Suositeltavaa luettavaa oppimisanalytiikan käyttöönoton ja käyttämisen tueksi:

 • Oppimisanalytiikasta ammatillisen koulutuksen supervoima: Kokonaisselvitys oppimisanalytiikan mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa, OA-hanke 2023, oahanke.fi

  • Ammatillisen koulutuksen näkökulma oppimisanalytiikan hyödyntämiseen

 • Oppimisanalytiikan viitekehys: Hyvät käytännöt oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2024:8, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-731-4

  • Ohjeita ja huomioitavaa oppimisanalytiikan jokaiseen vaiheeseen, valtakunnallinen.

 • Tietojohtamisen käsikirja, Tieto-osaava hanke 2024, https://www.tietoosaava.fi/materiaalit/

  • Laajempi näkökulma tietojohtamiseen ammatillisessa koulutuksessa

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/organisaatiot

  • Virallisia ohjeistuksia henkilötietojen käsittelyyn

 • DOT – data opiskelijan tukena -hanke, https://www.dothanke.fi/tulokset/

  • Oppimisanalytiikan käyttö oppijan osaamisen kehittymisen tukemiseksi ammatillisessa koulutuksessa


Oppimisanalytiikka

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page