top of page

Case Opiskelijoiden digistartti


Opiskelijoiden digiosaamista tuetaan monin eri tavoin muun muassa opintojen alussa erilaisten digistartti-konseptien muodossa. Alla esimerkki Ahlmanedun digistartista.


Digistartti perehdyttää opiskelijan digioppimisympäristöihin, tavoitteena, että opiskelija tuntee käytössä olevat digitaaliset palvelut ja osaa hyödyntää niitä tehokkaasti. Kurssi kuuluu pakollisena ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön taide- ja pelilinjan opintoihin. Kurssi on suoritettavissa jo ennen opintojen alkua, laajuus 0,5 osp ja kesto 2–4 h. Kurssissa osiot ovat johdatus digioppimiseen, tietojesi suojaaminen, digioppimisympäristöt, vuorovaikuttaminen, kertaus ja lopputesti.
 

Sitra on tehnyt testin, jolla voi selvittää nopeasti oman digiprofiilin!


Käy tutustumassa täällä Selvitä oma digiprofiilisi! (sitra.fi)
 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät:


Oppijan digiosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page