top of page

Usein kysytyt kysymykset


Miten määritellään oppijan digitaalinen osaaminen?

Osaamisen määrittely sisältää digiteknologian kriittisen ja vastuullisen käytön, sekä oikeudellisten ja eettisten periaatteiden tuntemisen.

LÄHDE: Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa - ePerusteet (opintopolku.fi)


Mitä on oppijan digitaalinen osaaminen?

Digitaalinen osaaminen on informaatio- ja medialukutaitoa, viestintä-, yhteistyö- ja sisällön tuottamisen taitoa turvallisuus ja tekijänoikeudet huomioiden.

LÄHDE: Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa - ePerusteet (opintopolku.fi)


Miten koulutuksen järjestäjän voi tukea oppijoiden digitaalisen osaamisen kehittymistä?

Koulutuksen järjestäjällä on hyvä olla kokonaiskäsitys, minkälaista tukea digitaalisen osaamisen kehittyminen vaatii opintoihin hakeutumis- ja aloitusvaiheessa sekä opintojen aikana.

Oppijan digiosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page