top of page

Tutustu case-esimerkkeihin!



Case: Digitaalinen perehdytyskansio työntekijöiden, sijaisten ja opiskelijoiden perehdyttämisessä


Päijät-Hämeen Apilakadun asumispalvelut otti vuonna 2021 käyttöön digitaalisen perehdytyskansion varmistaakseen, että uudet työntekijät, sijaiset ja työelämässä oppimisen opiskelijat saavat laadukkaan ja yhdenmukaisen perehdytyksen.

 

Henkilöstö sai yhteisen ajan kansion sisällön suunnittelemiseen, minkä jälkeen sisällöt koottiin henkilöstölle tuttuun oppimisympäristöön. Toteutuksessa todettiin, että perehdytyskansio ei kuitenkaan voi korvata kokonaan henkilökohtaisesti annettavaa perehdytystä.


Lisää tietoa digitaalisesta perehdytyskansiosta Mervi Kärkkäisen vuonna 2021 LAB-ammattikorkeakoulussa tekemästä opinnäytetyöstä.


 

Case: Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden digiosaamisen tukeminen työelämässä


Kiipulan ammatillisen oppilaitoksen opettajat perehtyivät eri digitaalisten välineiden käyttöön vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja oppimisen tukena.


Opettajat saivat digi-innostajilta tukea siihen, miten ohjata erityisen tuen opiskelijoita laatimaan digitaalisia portfolioita ja CV:itä. Pian opettajat jakoivat erityis- ja digiopetuksen osaamista myös muille. Toteutus oli osa ammattiopiston sisäistä Digi työtavaksi -hanketta, jota OKM rahoitti vuosina 2018–2020.


Tutustu lisää:


Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja Matleena Laakso: Portifolioita ja CV-ideoita


Kiipulan Digi työtavaksi -video


 

Päivitetty 10.4.2024

Tekijä Niko Kyllönen


Oppijan digiosaaminen työelämässä

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page