top of page

Pohdintatehtävät


Opettajille: Saat loistavan idean uudesta kurssista. Tiedätkö miten sinun kannattaisi lähteä liikkeille?  

Johdolle: Millaista materiaalia oppilaitoksen kannattaa tuottaa itse?  


Kolmiportainen vastausvalikko kullekin väittämälle: toteutuu, toteutuu osittain, ei toteudu 


 
Miten nämä asiat toteutuvat organisaatiossanne?  

  1. Oppilaitoksessamme on määriteltynä verkko-opinnon laatukriteerit.  

  2. Laatukriteerien toteutumisen seurantaan on laadittu toteutusmalli.   

  3. Opetushenkilöstö tuntee oppilaitoksemme verkko-opinnon laatukriteerit.  

  4. Oppilaitoksessamme on määritelty resurssit verkko-opinnon tuottamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten.  

  5. Oppilaitoksessamme on tarjolla teknistä ja digipedagogista tukea verkko-opinnon suunnitteluun ja tuottamiseen.  


Palaute

toteutuu 2 p.  

toteutuu osittain 1 p.   

ei toteudu / en tiedä 0 p.  


 


Lopputulos pisteiden mukaan:  

9-10 p. Erinomaista! Verkko-opintojen laatutyön johtaminen on oppilaitoksessanne hyvällä mallilla.  

5-8 p. Tästä on hyvä jatkaa. Olette jo tehneet hyviä toimia laadukkaiden verkko-opintojen toteutuksen tueksi. Näistä materiaaleista saatte tukea seuraavien kehitysaskeleiden ottamiseen.  

0-4 p. Nyt on aika ryhtyä toimeen. Verkko-opintojen laatutyön johtamiseen on työkaluja näissä materiaaleissa.  


 

Saavutettavuus: kuvat, äänitiedostot ja videot
Voit tehdä tehtävän myös täällä Forms-lomakkeella. Digiosaava.fi-hanke ei kerää vastaajien henkilö- tai muita tietoja.

Vastausten tallentamisen jälkeen painikkeesta "Kertauskysymykset" näet oikeat vastauksen perusteluineen.


 

Kuvien tekstivastineetVoit tehdä tehtävän myös täällä Forms-lomakkeella. Digiosaava.fi-hanke ei kerää vastaajien henkilö- tai muita tietoja.

Vastausten tallentamisen jälkeen painikkeesta "Kertauskysymykset" näet oikeat vastauksen perusteluineen.


 

Saaavutettavuus - lopputestiVoit tehdä tehtävän myös täällä Forms-lomakkeella. Digiosaava.fi-hanke ei kerää vastaajien henkilö- tai muita tietoja.

Vastausten tallentamisen jälkeen painikkeesta "Kertauskysymykset" näet oikeat vastauksen perusteluineen.

Kysymysten laadintaan on hyödynnetty Microsoft Bing - tekoälypalvelua.


Digioppimateriaalit

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page