top of page

Tutustu toimintaympäristön ja osaamisen ennakoinnin case-esimerkkeihinCase tarjoilijoiden koulutusmäärien ennakointi - lyhyen aikavälin ennakointi


Tulevaisuusajattelu ja ennakointi prosesseineen saattavat olla tottumattomalle hankalia käsitteitä. Kuvasimme yksinkertaisen ammatilliseen koulutukseen liittyvän case esimerkin avulla, miten TTT-prosessi toteutui Tampereella, kun oppilaitoksessa varauduttiin Suomen Euroviisu-voittoon.  


Kaaviokuva lyhyen aikavälin ennakoinnista - Case Tarjoilijoiden koulutusmäärien ennakointi

 

TTT-mallin hyödyntäminen osaamistarpeiden ennakoinnissa


Ekamin ennakointimalli, Sari Leppänen. 

Case Etelä-Savon skenaariot 2030 


Etelä-Savon skenaariot 2030 -prosessissa kehitettiin neljä tulevaisuudenkuvaa alueen muutoksista. Tavoitteena oli parantaa toimijoiden ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä ja tehostaa päätöksentekoa. Projekti toteutettiin yhteistyössä maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja alueen toimijoiden kanssa, ja sen suunnitteli ja ohjasi Capful Oy. Skenaarioita voidaan käyttää toimintaympäristön analysointiin, nykystrategian kehittämiseen, riskien tunnistamiseen ja toimintaympäristön seurannan tehostamiseen.  


Lataa tästä


 

Case seutukaupunkiverkosto


Seutukaupunkiverkosto tukee maakuntakeskusten ulkopuolisten kaupunkien kehitystä, edunvalvontaa, tutkimusta ja uudistumista. Verkosto keskittyy alueiden paikallisuuden vahvistamiseen ja alueelliseen erikoistumiseen. Keskeistä on yhteistyön vahvistaminen yritysten ja oppilaitosten välillä, tasaisen asutuksen turvaaminen ja luonnonvarojen kestävää käytön edistäminen. Laajan 57 kaupungista koostuvan verkoston haasteet liittyvät alueellisten vahvuuksien tunnistamiseen ja yhteistyön koordinointiin. https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/


 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Niko Kyllönen, Sari Leppänen


Ennakointi toimintaympäristössä ja osaamisessa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page