top of page

Toimintaympäristömme ennakointi


Toimintaympäristömme muutokset ja asiakkaidemme odotukset ja tarpeet edellyttävät uudistumiskyvykästä organisaatiota. Uudistumiskyvykkyys edellyttää jatkuvaa henkilöstön osaamistarpeiden ennakointia. Analysoi oman organisaatiosi digitalisaation edistämiseen liittyvien henkilöstön osaamistarpeiden ennakointia SWOT-mallin avulla. Voit ladata myös itsellesi pohjan.

Ennakointi-infograafiin on visualisoitu lyhyesti se, mitä ennakointi on ja miten sitä tehdään.


Lataa tästä ennakointi-infograafi pdf
 


Ammattioppilaitosten ennakointi osana oppilaitoksen (digi)strategiatyötä


  • Ennakoinnin tulisi olla systemaattinen osa organisaation (digi)strategityötä.

  • Organisaatiossa on määritelty mitä ennakoinnin tietolähteitä seurataan ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja strategisten tavoitteiden asettamisessa.

  • Organisaatiossa hallitaan tietoa erilaisista verkostoista ennakoinnin ja sosiaalisen pääoman rakenteina. Ennakointityön kannalta verkostot ovat olennaisia, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden kumppanuuksille ja tiedon jakamiselle. ELY-keskukset ja maakuntaliitot toimivat usein maakunnallisen ennakointityön moottoreina. Oman maakunnan lisäksi yhteistyökumppaneita ennakointityöhön voi etsiä myös maakuntien välisistä verkostoista, joilla voi olla monipuolista osaamista ja resursseja. 

  • Ennakointitiedon avulla pystytään suunnittelemaan koulutuksia ja koulutuspalveluita vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän ja asiakkaiden tarpeisiin.

  • Ennakointitietoa hyödyntämällä pystytään tunnistamaan henkilöstön osaamistarpeita pidemmällä aikajänteellä ja hankkimaan tarvittavaa osaamista ajoissa.

  • Ennakoinnin tulisi olla osa organisaation jatkuvan parantamisen mallia. Ennakointiosaamista tulee tietoisesti kehittää mm. pitämällä tulevaisuusajattelua- ja puhetta yllä organisaation kaikilla tasoilla.
 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Niko Kyllönen, Sari Leppänen, Jonna Siikamäki
Ennakointi toimintaympäristössä ja osaamisessa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page