top of page

Mitä tästä pitäisi oppia?


Mitä hyötyä ennakoinnista on koulutusorganisaatiolle?


  • Ennakointi auttaa koulutusorganisaatioita tulevaisuuden ennustamisessa. (väärin)

  • Ennakointi auttaa tunnistamaan, mitkä koulutusalat ovat kasvussa ja mitkä ovat laskussa tehostaen resurssien kohdentamista. (oikein)

  • Ennakoinnin avulla organisaatiot voivat mukauttaa koulutustarjontaansa vastaamaan paremmin tulevaisuuden työmarkkinoiden tarpeita. (oikein)

  • Ennakointi auttaa sopeutumaan tuleviin muutoksiin antaen näin kilpailuetua ja asettua edelläkävijöiksi koulutusalalla. (oikein)

  • Ennakointi voi lisätä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, kun kaikki pyrkivät ymmärtämään ja valmistautumaan tulevaisuuden muutoksiin. (oikein)

  • Ennakoinnilla voidaan tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, mikä voi rohkaista organisaatiota kehittämään uusia koulutuspalveluja. (oikein)

  • Ennakointi antaa organisaatiolle mahdollisuuden määrittää selkeät tavoitteet ja strategiat, jotka perustuvat tunnistettuihin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. (oikein)

 


Ennakointi on uuden tulevaisuutta koskevan tiedon tuottamista, osallistumismahdollisuuksien luomista, verkostoitumisen edistämistä, vision luomista ja päätöksenteon tukemista. Ennakointi luo koulutusorganisaatioille pitkän aikavälin menestymisen mahdollisuuksia. 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Sari Leppänen,

Ennakointi toimintaympäristössä ja osaamisessa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page