top of page

Johdanto


Ennakointi osana ammattioppilaitoksen strategiatyötä tukee vuoropuhelua työelämän kanssa ja auttaa kehittämään koulutuksia vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Ennakointi edistää opiskelijoiden työllistymistä ja jatkuvaa oppimista vahvistaen seudun kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Ennakoinnissa hyödynnetään erilaisia tietolähteitä, joiden yhteisen tulkinnan pohjalta suunnataan organisaation toimintaa kohti toivottua tulevaisuutta.


 

Ydinasiat


  • Ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden tapahtumien arviointia, joka tukee yksilöitä, yhteisöjä ja organisaatioita tulevaan valmistautumisessa. Se edistää tehokasta päätöksentekoa, resurssien hallintaa ja strategista suunnittelua lyhyellä (1 vuosi), keskipitkällä (5 vuotta) ja pitkällä aikajänteellä (10 vuotta tai yli).  

  • Toimintaympäristön muutosten arviointi ja ennakointi on tärkeä osa proaktiivista strategista suunnittelua. Moninäkökulmaisuus ja dialogi ovat tärkeä osa tätä prosessia (TTT-prosessi).   

  • Ennakointi vaatii monenlaisten tietolähteiden, kuten trendien, tilastojen, ennusteiden, tutkimusten ja skenaarioiden, hyödyntämistä. 

  • Ennakointi auttaa tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeet, jotka tulisi ottaa huomioon osaamisen johtamisessa ja strategisessa suunnittelussa.  


  • Verkostoyhteistyö maakuntien sisällä ja välillä on keskeinen osa ennakointia.   


  • Ennakointi tulisi sisällyttää osaksi organisaation (digi)strategiaa varmistamaan tulevaisuuden valmiudet ja mahdollisuuksien hyödyntäminen.   

Harjoittele VR-ympäristössä!


Minkälaiset digivalmiudet organisaatiossasi on? Tiedätkö, mikä on digimaisema tai miten sellainen rakennetaan? 

Tai mitä digitaalisia työkaluja voi hyödyntää oppijoiden aktivoinnissa tai palautteen keräämisessä?
Siirry VR-ympäristön aulaan tästä!


Siirry kaikkiin VR-ympäristön aktiviteetteihin 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Sari Leppänen, Niko Kyllönen,


Ennakointi toimintaympäristössä ja osaamisessa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page