top of page

Tutustu DigCompOrg-viitekehyksen osaamisvaatimuksiin digikyvykkäille oppilaitoksille


DigCompOrg on eurooppalainen viitekehys digikyvykkäiden organisaatioiden osaamisen määrittelyyn. Huomaa, että tämä kuvaa kuitenkin yleistä määrittelyä ja organisaatiojohdon on määriteltävä erikseen, mitä mikäkin osaaminen tarkoittaa käytännössä eri tehtävissä ja viestittävä se selkeästi henkilöstölle sekä opiskelijoille.


Pohdi, mitkä ovat oman organisaatiosi vahvuuksia ja mitkä kehitettäviä kohteita liittyen digikyvykkyyteen. 

Tarkastele erityisesti kuvasta kohtaa 2.

  • Avaa nuoli laatikossa ”Digitaalisen osaamisen kasvattaminen” ja ”Roolit ja pedagogiset lähestymistavat”

  • Suositus on, että jokainen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuva kirjaa ylös vahvuudet ja kehittämiskohteet, jonka jälkeen aiheesta keskustellaan johtotiimissä tai johtoryhmässä.  

 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page