top of page

Digiosaava på OPH:s projektdag


Hösten 2023 samlades yrkesutbildningsaktörer i Helsingfors för yrkesutbildningens utvecklingsprojektdagar som anordnades av utbildningsnämnden. Målet med projektdagarna var att främja effektiviteten i utvecklingsprojektverksamheten, dela utvecklingsarbetets resultat och kunnande samt erbjuda deltagarna möjlighet att lära känna pågående projekt och nätverka med andra aktörer.


Under dagen fick vi höra många intressanta presentationer om socialt hållbar yrkesutbildning, färdplanen för hållbar utveckling, delaktighet och möjligheter till inflytande samt verktyg för att utvärdera effektivitet. Dessutom fick deltagarna möjlighet att delta i workshops anordnade kring olika ämnen.


Miia Mäentaus, projektledare för Digiosaava, och projektkoordinator Riikka Perälahti vid projektets presentationsplats.

Digiosaava.fi och andra strategiska utvecklingsprojekt för att främja digitaliseringen av yrkesutbildningar finansierade av undervisnings- och kulturministeriet fick möjlighet att presentera sig på sina egna presentationspunkter för det stora antalet deltagare på projektdagarna.

Det blev goda diskussioner med de som besökte presentationspunkterna om projekten och deras mål samt digitalisering i stort och dess utnyttjande i yrkesutbildningen.


Det var fantastiskt att få träffa yrkesutbildningens operatörer ansikte mot ansikte och att nätverka och berätta om projektet Digiosaava.fi , dess verksamhet och mål.
Du hittar projektdagens program och presentationsmaterial här .

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page