top of page

Ledarseminarium för yrkesutbildning 17 maj 2023
Seminariet riktat till ledningen av yrkesutbildningen anordnades den 17 maj 2023 som ett hybridevenemang i samarbete med Sivista i Helsingfors. Seminariets program var strukturerat Digiosaava.fi - kring välbekanta teman från projektet. Under dagen fördjupade vi oss i vissa områden av förvaltning och digital infrastruktur samt nätverk, kunnande och förmågor.


Eventet öppnades av Sivistas näringspolitiska chef Heikki Kuutti Uusitalo, varefter Digiosaavas projektledare Miia Mäentaus (TTS Työtehoseura) sammanfattade de resultat som ska uppnås i projektet och berättade om det aktiva samarbetet med alla strategiska projekt och visionen att påverka utvecklingens framtid.


På förmiddagen innehöll programmet lärosätenas digitala vision ur samverkansperspektiv och samma gränssnitt, digital infrastrukturförvaltning, Kymmenedalens samarbetsmodell för att förutse kompetensbehov, kompetensstyrning och utbildningsledningens roll i strategiskt lärande och kompetensstyrning. Dessutom fick vi genom två utmärkta case-exempel veta hur digitalisering kan ingå som en del av organisationens strategi och vilken typ av roll digitalisering kan spela som en del av organisationens strategi.


Tuukka Soini, utvecklingsdirektör för Omnia, Esboregionens sammanslutning av utbildningskommuner, som talade om förvaltningen av digital infrastruktur, betonade vikten av interoperabilitet i sitt tal. Enligt honom måste den digitala infrastrukturen vara interoperabel och kunna förändras, och när man underhåller och utvecklar den måste man se starkt mot framtiden.

Soini nämnde också att digital infrastruktur måste stå på toppledningens agenda. Så man kan inte tro att det enbart är informationshanteringens uppgift. När operationen ändras är det bra att överväga referensarkitekturen. Dessutom är olika arkitektoniska metoder till hjälp för att hantera förändringssituationen.


Att tala om kompetensstyrning och utbildningsledningens roll fick Koulutuskeskus Salpaus HR- och utvecklingsdirektör Jarmo Kröger oss i sitt tal att fundera på varför utbildningsanordnare behöver digital kompetensstyrning och varför digital kompetens bör finnas på ledningens agenda. Enligt honom ska utbildningsledningen definiera strategiska kärnkompetenser, det hjälper att fokusera på det väsentliga. Ledningen måste också vara effektiv: kompetensen måste hanteras strategiskt och systematiskt med konkreta mål. Det är också viktigt att mål och scheman har definierats och att resurser har aktiverats och allokerats.


På eftermiddagsdelen lärde vi känna det virtuella kompetenscampus som produceras i Digiosaava.fi projektera och fördjupa dig i nätverk som en färdighet och för kompetenshantering och digital kompetens som en resurs som ska hanteras.


OppivaInvests sociala relationschef Sanja Mursu reflekterade å sin sida över de förmågor som krävs för en fungerande strategi för företaget och även för läroanstalten: vilken typ av kompetens behövs och i vilken utsträckning, samt hur man ska styra så att lärande sker och vad verksamhetsmiljön kräver av läroanstalten. Enligt honom ska handledaren veta om han förvaltar kompetens eller lärande. Det är därför bra att stanna upp och granska läroanstaltens strategi: uppmärksammar den personalens nuvarande kompetens och förstärker den, eller görs strategiska lösningar utifrån att identifiera vilken typ av kompetens som krävs för att nå målen för strategin.


En stor seminariedag avslutades med ett tankeväckande tal av digitaliseringsexperten, informationsskribenten och biohackern Teemu Arina " Artificiell intelligens: Hur kommer digital läskunnighet, inlärning och ledning se ut i framtiden?" I sitt tal erbjöd Arina deltagarna i seminariet ett kortfattat informationspaket om olika tillämpningar av artificiell intelligens och deras utveckling och möjligheter, samt hur de kan användas i undervisning, elevhandledning och administrativa uppgifter.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page