top of page

Ytterligare tid för projektet fram till 30 april 2024


Digiosaava-projektet beslutade i juni 2023 att ansöka om ytterligare tid från finansiären för att nå projektets mål. Ytterligare tid söktes och erhölls fram till den 30 april 2024, då projektet har tagit fram kunskapscampus med dess informationsinnehåll och utbildningar i utvalda ämnen. Huvudmålet är att fortsätta utveckla utbildningsanordnarnas digitaliseringskompetens, som också har vuxit på vägen. Kompetensen utvecklas på många olika sätt.


Utbildningsorganisationernas kunskapskapital bygger till stor del på medarbetarnas kunskap, men även digitaliseringskunskap och ledning kräver till exempel en fungerande digital infrastruktur, vars utveckling detta projekt också har möjliggjort. Det är svårt att utveckla den onlinepedagogiska kompetensen hos yrkesutbildningspersonal om de inte har en plattform som möjliggör onlinepedagogiska lösningar. Enheter som erbjuder utbildning måste också ta hänsyn till obligatorisk lagstiftning när de gör det, såsom dataskyddsfrågor och efterlevnad av tillgänglighetsdirektivet.2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page