top of page

Bekanta dig med olika fallstudier!Referensramen för Case DigCompOrg och digiokompassen som grund för läroantslatens strategiarbete vid OSAO, Jaana Parkkila & Timo Hakkarainen (på finska).

 

Fallstudie Metropolias strategi 2030: Digitalisering

Genom digital kompetens skapar vi smidighet och effektivitet i vår verksamhet.

Vi stärker vår digitala kompetens genom att möta behoven hos en digitaliserad arbetsmarknad och samhälle i all vår verksamhet.


Våra campus erbjuder moderna arbets- och lärmiljöer som främjar flexibla och interaktiva arbetssätt. Vi utnyttjar de möjligheter som teknologier som artificiell intelligens och robotisering ger.

Vi är kända för att vara en innovativ utvecklare som gör kreativa framsteg.

Strategia 2030: Digitalisaatio | Metropolia 

Fallstudie Digitalt påverkande Keuda


Keuda har tydligt lyft fram digitaliseringen i sin strategi för åren 2020-2024.

Keuda är i framkant när det gäller att utnyttja olika teknologier både för lärande och för utveckling av personalens kompetens.


Läs mer (på finska)

Lataa Keuda – Digitalisaatio strategista arkeen


 

Fallstudie Helsingfors stads datastrategi

Helsingfors producerar världens mest användbara och använda stadsdata till år 2025.


Helsingfors stad har antagit en ambitiös datastrategi. Helsingfors strävar efter att vara en ledande aktör inom den offentliga sektorn när det gäller att utnyttja data.


Stadens datastrategi syftar särskilt till följande fördelar och förändringar:

  • Kundbehoven kan förutses med hjälp av data.

  • Helsingfors styrs baserat på aktuell information.

  • Stadens verksamhet och resurser optimeras med hjälp av data.

  • Genom att dela data stimuleras näringslivet.
Digitalisaatio strategiassa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page