top of page

En utbildningsorganisation kan beakta studerande i sin digitala strategi och på så sätt förbättra studerandes erfarenhet och möjligheter att utveckla sin digitaliseringskompetens på följande sätt:


Identifiera studerandes behov: Identifiera studerandes behov och intressen inom digitaliseringsområdet och skräddarsy utbudet för att möta dessa behov.

Utveckling av läromedel: Utveckla läromedel som ger studerande en tydlig och interaktiv lärupplevelse och hjälper dem att utveckla sin digitaliseringskompetens.

Tillhandahålla lärmiljöer online: Tillhandahålla lärmiljöer via nätet som låter studerande lära sig var och när de vill.


Studerandes aktiva deltagande: Uppmuntra studerande att aktivt delta och diskutera ämnen och teman inom digitalisering. Samla också in respons och utvecklingsförslag kring användningen av digitalisering.

Utvärdering och respons: Utvärdera studerandes framsteg och ge dem kontinuerlig och omedelbar personlig respons om deras kompetens.

Digitalisering i strategin

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page