top of page

Kom ihåg!


Datorn låses varje gång du lämnar den.


Låsning är viktigt även om du bara lämnar datorn ett ögonblick, t.ex. för att gå på toaletten. Låsning sker även om dörren till rummet är låst och även om datorerna har automatisk låsning inställd på.


Arbetssättet rör varje anställd. Aktiva användarnamn ger tillgång till olika system och informationen i dem. Arbetssättet är skapat för att skydda information på datorn och i systemen.


 

Informationssäkerhet är skydd av information


Varje företag har information som är viktig för dem att säkra. De åtgärder och arbetssätt som används för att skydda dessa kallas gemensamt för informationssäkerhet.


Det finns många skäl att säkra data. Till exempel från ekonomisk synpunkt blir skyddet av affärshemligheter viktigt. I sin tur kan lagkrav diktera behandlingen av olika material, till exempel personuppgifter.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av


Dataskydd

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page