top of page

För vilket syfte används en portfölj för informationssystem?


Förståelse och ledning: Bättre underhåll och integration av system.

Säkerhet: Identifiera risker och genomföra skyddsåtgärder.

Effektivitet : Optimera system och undvika slöseri med resurser.

Följa anvisningar: Uppfyller lagstadgade och regulatoriska krav.

Förändringshantering och integration : Smidig systemförändring och integration.

Kostnadshantering : Kostnadsbesparingar genom eliminering av dubbelarbete och val av effektiva system.

Verksamhetskontinuitet: Säkerställa katastrofresiliens och kontinuitet. 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Informationshanteringslagen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page