top of page

Utmaningar med att sammanställa och underhålla en portfölj för informationssystem


Otillräcklig information

Det kan vara svårt att få fullständig och korrekt information om alla system, speciellt i stora organisationer där olika team använder olika system.


Föråldrad information

En portfölj för informationssystem är bara användbar om den hålls uppdaterad. Nya system introduceras, gamla uppdateras eller tas bort och dessa ändringar måste uppdateras i listan.


Organisatorisk komplexitet

I stora organisationer kan det vara svårt att övervaka alla olika system och samspelet mellan dem.


Integration

Att förstå och dokumentera gränssnitt och integrationer mellan olika system kan vara utmanande.


Kulturella barriärer

I vissa fall kan organisationskulturen göra det svårt att dela information och samarbeta mellan olika avdelningar.


Datasäkerhet och integritet

Portföljen för informationssystem kan innehålla känslig information, så det är viktigt att säkerställa datasäkerhet och integritet.


Begränsning av informationssystemportföljen

Det är svårt att begränsa vilka informationssystem som kommer att ingå i portföljen.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Informationshanteringslagen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page