top of page

Tillförlitlighet


Genom att säkerställa tillförlitligheten för objektet som ska skyddas är syftet att förhindra att informationen ses av utomstående.

 

Syftet med integritet, å andra sidan, är att säkerställa att information inte kan ändras utan lämpliga tillstånd. Tekniska åtgärder, såsom kryptering, kan till exempel främja informationens konfidentialitet och integritet. Externa parter kan inte läsa eller ändra informationen i fråga. Om objektet som ska skyddas är krypterat, lagrat på fysiska externa medier och levererat till ett säkert utrymme kan vi redan nu tala om god sekretess och integritet.

 

Tillgängligheten på information är dock dålig, eftersom användaren först måste hämta lagringsmediet och öppna den krypterade filen. Att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet är enkelt var för sig, men att genomföra alla tre samtidigt kräver planering.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page