top of page

Mål för informationssäkerhet


Traditionellt består informationssäkerhet av tre mål:


  • informationens sekretess,

  • integritet och

  • tillgänglighet.


Nuförtiden anses dock denna trepunktsdefinition inte vara tillräckligt omfattande. Till exempel kan sekretess och integritet gå förlorad redan i dataöverföringsfasen, om någon har fått behörighet att redigera den information som överförs. Mottagaren tror att de har att göra med relevant information, men är inte helt säker. På grund av detta har oåterkallelighet och verifiering lagts till i målen.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av


Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page