top of page

Vanliga hot mot cybersäkerhet


Eftersom information från individer och företag lagras på nätet på många olika platser och format, försöker cyberbrottslingar utnyttja luckor i informationssäkerhet. Mänskliga fel och slarv är också hot mot cybersäkerheten. Utöver detta är internet en central del av finansiella transaktioner och nästan alla gör sina dagliga bankärenden på internet nuförtiden. Detta öppnar återigen nya möjligheter för cyberbrottslingar, till exempel att stjäla bankinformation. Här är några vanliga cybersäkerhetshot som du bör vara beredd på.


 
Nätfiske

Oavsett hur väl förberedd du är mot cyberhot med till exempel ett antivirusprogram, kan cyberbrottslingar få tillgång till din information om du själv lämnar över den till dem. Ett av sätten som cyberbrottslingar stjäl bankuppgifter, personlig information och lösenord är nätfiske. Om det lyckas kan brottslingar också få sina offer att ladda ner skadlig programvara till sin enhet förklädd, till exempel som en e-postbilaga


Dataläckor och dataintrång

Även i Finland har dataintrång fått stor uppmärksamhet, där personuppgifter från flera personer har kommit åt. Företag som lagrar sina kunders data måste också ta hotet om dataintrång på allvar, eftersom de ekonomiska konsekvenserna av dataintrång kan vara betydande för dem, för att inte tala om den stora skadan på deras rykte. Ju mer människors data samlas in i databaser, desto större är risken för dataintrång mot cybersäkerheten.


Denial of service-attacker

DDoS eller denial of service-attacker är ett annat fenomen som har blivit offentligt i Finland de senaste åren. Även om överbelastningsattacker vanligtvis inte riktar sig mot individer, kan konsekvenserna av en överbelastningsattack påverka vardagen. Om den lyckas kan en denial-of-service-attack till exempel krascha en tjänst eller åtminstone göra den svår att använda.


Hur tar man hand om sin egen cybersäkerhet?

Goda kunskaper om cybersäkerhet kan nu betraktas som en del av centrala samhällskunskaper. Till exempel är företag mycket intresserade av sina anställdas förmåga att svara på hot via nätet och organisera utbildningar för att förbereda sig för cybersäkerhetshot. Läs mer här (F-Secure)


Antivirus

Virus och annan skadlig programvara är ett sätt för cyberbrottslingar att skapa förödelse. Som tur är kan virus som sprids via Internet förhindras eller rensas från enheten med hjälp av virusskydd.


Aktuella uppdateringar

Programvara som operativsystem och telefonapplikationer har ofta hål som hotar deras datasäkerhet. Cyberkriminella letar aktivt efter dessa och försöker använda dem för att utföra cyberattacker. Man pratar ofta om nolldagssårbarheter. Lyckligtvis släpper utvecklare av mjukvara uppdateringar som syftar till att åtgärda säkerhetshål. Uppdatera alltid de program och enheter du använder till den senaste versionen för att hålla dem säkra.


Användning av starka lösenord

Starka lösenord är en av hörnstenarna i personlig cybersäkerhet. Ett starkt lösenord är tillräckligt långt och komplext, och det används inte i någon annan tjänst. Utöver detta ska lösenordet inte vara lätt att gissa, till exempel utifrån användarens namn, födelsedatum eller intressen. Så det är inte konstigt att många tar till att använda samma lösenord som är lätt att komma ihåg på flera olika ställen.


Förberedelse och försiktighet

Dina handlingar kan ha stor inverkan på hur väl du är skyddad mot faror på nätet. Många brottslingar på nätet bygger på människors slarv och otillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. I det här fallet kan cyberbrottslingar lura sina offer att till exempel ladda ner skadlig programvara gömd i e-postbilagor eller lämna över sin personliga information som ett resultat av nätfiske.


 

Hur kan cybersäkerhet göras till en del av vardagen?


  • genom att inspirera

  • uppmuntra

  • hjälpa

  • handleda

  • stödja och

  • med öppen diskussion - regelbundet.

Detta skapar en stark cybersäkerhetskultur som hjälper till att säkerställa den dagliga verksamheten.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av


Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page