top of page

Hur kan du testa om din webbplats är tillgänglig?


De verktyg som används i tillgänglighetstestning kan delas in i fyra kategorier. WCAG klassificerar kraven i tre nivåer A, AA och AAA. Målnivån är i allmänhet AA och det är bra att veta vilka fel som behöver korrigeras för AA-nivån.


Kontrollera tillgängligheten för din egen utbildningsanordnares webbplats och intranät med verktyget Chrome Lighthouse.


Kortfattad bruksanvisning:

 1. Öppna sidan som ska testas i Chrome

 2. Tryck på CTRL + SHIFT + i

 3. Välj fliken ”Lighthouse”.

 4. Tryck på knappen "Generera rapport".


Om du inte har tillgång till Lighthouse eller något annat verktyg, kontrollera din webbplats för åtminstone följande:

 • Tydlighet i bilder: Kontrollera att alla bilder har bildtexter som beskriver dem.


 • Tydlig text: Se till att texten och bakgrundsfärgen på webbplatsen eller applikationen är sådan att texten är lätt att läsa.


 • Blanketternas begriplighet: Kontrollera att blanketterna tydligt anger vilken information som behöver fyllas i och att användarna får tillräckligt med instruktioner.


 • Enkel navigering: Se till att användare enkelt kan flytta mellan olika delar av webbplatsen eller appen.


 • Tydliga länkar: Texten i länkarna ska tala om vart länken leder, så att användarna förstår var de ska klicka.


 • Förståeliga tabeller: Om webbplatsen har tabeller eller system, kontrollera att de är tydliga och lätta att läsa.


 • Strukturerad sidstruktur: Se till att sidans rubriker och innehåll är logiskt organiserade.


 • Enkel att använda med hjälpmedel: Testa din webbplats eller app med hjälpmedel som skärmläsare och se till att de fungerar sömlöst tillsammans.


 • Undertexter för videor: Om det finns videor på webbplatsen, se till att de är undertextade eller att en textbeskrivning tillhandahålls.


 • Tangentbordstillgänglighet: Se till att webbplatsen eller applikationen kan användas endast med tangentbordet, utan mus eller pekskärm


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av


Tillgänglighet för digitala tjänster

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page