top of page

Tillgänglighet för digitala tjänster


Ämnet riktar sig till dem som möjliggör utbildning och behandlar tillgängligheten för digitala tjänster. Målet är att lära sig vad tillgänglighet innebär för digitala tjänster och hur det beaktas vid upphandling av tjänster samt vid utvecklingen av tjänster och deras innehåll. Organisationen bör ha definierade och tillgängliga roller, resurser och processer för att genomföra tillgänglighet.


  • Tillgänglighetsdirektivet och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver att offentliga aktörers digitala tjänster är tillgängliga. Vid inköp av tjänster måste aktörerna köpa tillgängliga tjänster.


  • Enligt lagen gäller kraven på tillgänglighet alla webbplatser och mobilapplikationer som är tillgängliga online, oavsett om de är öppna för alla eller kräver inloggning.


  • Tillgängliga tjänster gynnar alla, inte bara särskilda grupper. I Finland behöver över 1,2 miljoner människor tillgänglighet, och 20–25 % av finländarna skulle dra nytta av lättläst text.


  • Tillgänglighet inkluderar inköp av tjänster, utveckling av innehåll, teknisk implementering, utveckling och uppföljning.


  • De fyra principerna för tillgänglighet är uppmärksamhet, hanterbarhet, förståelighet och pålitlighet. Det finns totalt 49 kriterier enligt lagen som är relaterade till dessa.


  • Organisationen måste upprätthålla en tillgänglighetsutlåtanden som redogör för tillgänglighetens status och eventuella brister.


Tillgänglighetsdirektivet gäller också allt innehåll som vi producerar eller köper. Se även tillgänglighetsinnehållet för läromaterial på sidorna "produktion av digitalt läromaterial".

Tillgänglighet för digitala tjänster

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page