top of page

Uppgift 1


Utvärdera hur olika faktorer har påverkat val och köp av digitala tekniska lösningar i din egen organisation.


Betygsätt på en tregradig skala: 1= inte alls, 2= i viss mån, 3= mycket.

 1. Vår vision om undervisning och lärande, som vägleder och hjälper oss att känna igen den digitala teknikens möjligheter i undervisning och lärande.

   

 2. Urvalsprocesser med metoder som hjälper oss att identifiera, utvärdera och skaffa digitala tekniska lösningar som tjänar behoven av lärande och undervisning.


 3. Våra lärares och sakkunnigas initiativ och aktiva agerande som användare av digitala verktyg.


 4. Vår befintliga infrastruktur och verksamhet som underlättar implementeringen av digitala tekniska lösningar, såsom nätverksanslutningar, enheter som används av studerande och personalens resurser.


 5. Våra ibruktagningssystem och -processer, som till exempel säkerställer systemens kompatibilitet och som systematiskt övervakar deras användning.


 6. Vår personalkultur, som bygger på lärarkårens övertygelser, värderingar, normer och antaganden om undervisning och lärande och att nå vår uppsatta vision.


 7. En enskild lärares upplevelse av sin egen digitala pedagogiska förmåga = sin förmåga att använda pedagogisk teknik i sin vardag och sitt arbete. Den bygger å ena sidan på lärarens övertygelser och kunskaper om pedagogisk teknik och erfarenheter av dess användning, och å andra sidan på lärarens förståelse för eGrunderna, genomförandet av undervisningen och utvärderingen av studerandes färdigheter.

   

 8. Stödet, uppmuntran och entusiasmen vi fått från våra ledare för användningen av pedagogisk teknik i oss, i vår organisation.


 9. Möjligheter till professionell utveckling och lärande för personal, både formell och icke-formell utbildning, vägledning, möjligheter och situationer = professionellt lärande.


 10. Konkurrerande prioriteringar och andra initiativ som tar utrymme från införandet av ny pedagogisk teknik.


 

Uppgift 2


Utvärdera hur olika faktorer har påverkat införandet och användningen av digitala tekniska lösningar i den egna organisationen.


Betygsätt på en tregradig skala: 1 = inte alls, 2 = i viss mån, 3 = mycket.

 1. Vår vision om undervisning och lärande, som vägleder och hjälper oss att känna igen den digitala teknikens möjligheter i undervisning och lärande.


 2. Urvalsprocesser med metoder som hjälper oss att identifiera, utvärdera och skaffa digitala tekniska lösningar som tjänar behoven av lärande och undervisning.


 3. Våra lärares och sakkunnigas initiativ och aktiva agerande som användare av digitala verktyg.


 4. Vår befintliga infrastruktur och verksamhet som underlättar implementeringen av digitala tekniska lösningar, såsom nätverksanslutningar, enheter som används av studerande och personal.


 5. Våra ibruktagningssystem och -processer, som till exempel säkerställer systemens kompatibilitet och systematiskt övervakar deras användning.


 6. Vår personalkultur, som bygger på lärarkårens övertygelser, värderingar, normer och antaganden om undervisning och lärande och att nå vår uppsatta vision.


 7. En enskild lärares upplevelse av sin egen digitala pedagogiska förmåga = sin förmåga att använda pedagogisk teknik i sin vardag och sitt arbete. Den bygger å ena sidan på lärarens övertygelser och kunskaper om pedagogisk teknik och erfarenheter av dess användning, och å andra sidan på lärarens förståelse för eGrunderna, genomförandet av undervisningen och utvärderingen av studerandes färdigheter.


 8. Stödet, uppmuntran och entusiasmen för användningen av pedagogisk teknik från våra ledare i vår organisation.


 9. Möjligheter till professionell utveckling och lärande av personal, både formell och icke-formell utbildning, vägledning, möjligheter och situationer = professionellt lärande.


 10. Konkurrerande prioriteringar och andra initiativ som tar utrymme från införandet av ny pedagogisk teknik.
 

Uppdaterad: 9.4.2024

Skapad av Jatta Herranen,


Pedagogiskt ledarskap i den digitala tiden

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page