top of page

Anvisningar och blanketter


Användarvillkoren för den enhet/verktyg som överlämnas till studerande för eget bruk inom yrkesutbildningen, sätter en tydlig ram för enhetens användning och ansvar. Dessa villkor omfattar bland annat korrekt användning av enheten för studieändamål, ansvar för säker förvaring och skötsel av enheten samt att skolans policy kring informationssäkerhet efterföljs.


Studerande ska också förstå att enheten främst används för skolarbete och att olämpliga applikationer eller program som kan äventyra enhetens funktionalitet eller informationssäkerhet inte får installeras. Villkoren kan dessutom innehålla anvisningar om återlämnande av enheten till skolan efter avslutade studier eller av annan anledning.


Syftet med dessa användarvillkor är att säkerställa bevarandet av informationssäkerhet, lämplig användning av enheten och efterlevnad av vanliga föreskrifter i studiemiljön.Ta en titt på mallen för användarvillkoren och handboken som förklarar rättigheter och skyldigheter relaterade till användningen av datorer, mobiltelefoner och andra mobila enheter i skolan (på finska) :


Användarvillkor mall för enheten som ska överlämnas till eleven för eget bruk inom yrkesutbildning

 

Datorn, mobiltelefonen och andra mobila enheter om rättigheter och skyldigheter i skolan.

Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2017:5a (på finska)


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Jatta Herranen och Ilkka Eronen


 


Riktlinjer för användning av egna digitala verktyg

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page