top of page

Bekanta dig med fallstudie där digitalisering har använts i bedömningen av lärande!Fallstudie MobilTAI vid Åbo yrkesinstitut


MobilTAI är en applikation utvecklad för Åbo yrkesinstitut för uppföljning, vägledning, dokumentation och bedömning av yrkesprov i arbetslivet. Studerande håller en lärdagbok och följer arbetspass, lärare och arbetsplatsledare kommenterar dem.

 

Förutom text kan bilder, videor och filer bifogas toll lärdagboken. Det fungerar på alla enheter. Plan för yrkesprov är lättillgänglig för bedömare och bedömningsprotokollet signeras elektroniskt. Efter den elektroniska signaturen är gjord, förs informationen till Primus.

 

Läs mer här (på finska)  https://www.painotekniikka.com/taitonews/lehti2023/hyvinvointiteknologiia-asentajaksi-tyoelamassa/  


 

Uppdaterad den 11 april 2024

Skapad av Minna Ikiviita

Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page