top of page

Exempel för bedömning - Fallstudie MobilTAI vid Turun ammatti-instituutti


MobilTAI är en applikation utvecklad för TAI för uppföljning, handledning, dokumentation och bedömning av yrkesprov i arbetslivet. Studerande gör en lärdagbok och gör arbetspass, lärare och arbetsplatshandledare kommenterar dem.

 

Förutom text kan du bifoga bilder, videor och filer där. Det fungerar på alla enheter. Plan för yrkesprov är lättillgänglig för bedömare och bedömningsprotokollet signeras elektroniskt. Efter den elektroniska signaturen överförs informationen till Primus.

 

Läs mer här (på finska) https://www.painotekniikka.com/taitonews/lehti2023/hyvinvointiteknologiia-asentajaksi-tyoelamassa/


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Minna Ikiviita

Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page