top of page

Studerandes själv- och kamratbedömning - Sammanställning av en e-portfölj under studierna


Portföljen består av de kurser som genomförts under studierna eller deras dokument. Det är en slags arbets- eller provmapp. Med hjälp av en portfolio kan studerande se sitt eget lärande och utveckling långsiktigt under vägen till examen. Målet med att sammanställa en portfölj är att hjälpa att visualisera egen kompetens, utveckling och målsättning. Se video (på finska).Lista över e-portföljens innehåll

  1. Beskrivning av kompetens vid studiestart -> Vad kan jag? -> Vilka styrkor har jag? -> I vilka frågor/färdigheter vill jag utvecklas mer?


  2. Dokumentation av de yrkesinriktade studierna i lärmiljön och på arbetsplatser (videor, bilder, verbala beskrivningar)


  3. Prestationer av gemensamma studier


  4. Dokumentation av yrkesprov


 

Uppdaterad den 10 april 2024

Skapad avStuderandes själv- och kamratbedömning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page