top of page

Vad kan jag när studierna inleds?


Att planera, utvärdera och utveckla det egna arbetet och förmågan att överleva i nya och överraskande situationer är en central del av yrkeskompetensen. Dessa färdigheter påverkas starkt av hur väl du kan utvärdera det du gör.

 

Det är viktigt att utbildningen stödjer utvecklingen av självvärderingsförmåga. Vid utgångspunkten handleds studerande att jämföra sin egen kompetens i förhållande till examens bedömningskriterier.

 

Nyckeln här är ofta att studerande lär sig att undersöka sina egna styrkor och utvecklingsområden och att konkretisera struktureringen av sitt arbete.


 

Frågor för självvärdering i den inledande diskussionen


  • Vilka färdigheter har du relaterade till det område du studerar?

  • Vilka nya färdigheter vill du särskilt lära dig under utbildningen?

  • Vilka saker/färdigheter är du bra på?

  • I vilka saker/färdigheter vill du utvecklas?

  • Hur kan du använda dina styrkor i dina studier?


 

Uppdaterad den 10 april 2024

Skapad av


Studerandes själv- och kamratutvärdering

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page