top of page

Fallstudie Studerandes digistart


Studerandes digitala kompetens stöds på många olika sätt, till exempel i början av sina studier i form av olika digistart. Nedan är ett exempel på Ahlmanedus digistart (på finska).


Digistart introducerar studerande i digitala lärmiljöer, med målet att studerande känner till de digitala tjänsterna som används och vet hur man använder dem effektivt. Kursen består av en obligatorisk del av yrkesutbildning och konstvetenskap inom konst- och spellinjen. Kursen kan genomföras redan innan studierna inleds, omfattningen är 0,5 kompetenspoäng och längden är 2–4 timmar. Kursens delar består av introduktion till digitalt lärande, skydd av din data, digitala lärmiljöer, interaktion, repetition och sluttestet.
 

Sitra har gjort ett test med vilket du snabbt kan ta reda på din egen digitala profil!


Bekanta dig med Ta reda på din egen digitala profil! ( sitra.fi )
 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av


Studerandes digitala kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page