top of page

Fallstudier för framtidsprognoser av omgivnings- och kompetens (på finska)


Fallstudie om hur prognosticera mängd utbildning för servitörer - kortsiktigt


Att tänka på framtiden och göra prognoser kan vara svårt för dem som inte är vana vid det. Vi beskriver med hjälp av ett enkelt fall inom yrkesutbildning hur ITH-processen genomfördes i Tammerfors när man förberedde sig för Finlands vinst i Eurovision Song Contest i läroanstalten.Kaaviokuva lyhyen aikavälin ennakoinnista - Case Tarjoilijoiden koulutusmäärien ennakointi

 

Användning av ITH-modellen för att prognosticera kompetensbehov


Prognosticeringsmodell från Ekami, Sari Leppänen. 

Fallstudie scenarie Etelä-Savo 2030


I processen för Etelä-Savos scenarier 2030 utvecklades fyra framtidsbilder av förändringar i regionen. Målet var att förbättra aktörernas förståelse för aktuella fenomen och effektivisera beslutsfattandet. Projektet genomfördes i samarbete med landskapsförbundet, NTM-centralen och regionens aktörer, och arbetet planerades och styrdes av Capful Oy. Scenarierna kan användas för att analysera verksamhetsmiljön, utveckla nuvarande strategi, identifiera risker och effektivisera uppföljningen av verksamhetsmiljön.


Lataa tästä


 

Fallstudie stadsnätverket för småstäder


Stadsnätverket för småstäder stöder utvecklingen, intressebevakningen, forskningen och förnyelsen av städer utanför landskapets centralorter. Nätverket fokuserar på att stärka lokal förankring och regional specialisering. En central fråga är att stärka samarbetet mellan företag och läroanstalter, säkra en jämn befolkningsspridning och främja hållbar användning av naturresurser. Utmaningarna för det omfattande nätverket, som består av 57 städer, handlar om att identifiera regionala styrkor och samordna samarbetet https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/


 

Uppdaterad: 8.4.2024

Skapad av: Niko Kyllönen, Sari Leppänen


Framtidsprognoser i verksamhetsmiljön och i kompetensen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page