top of page

Prognostisering av vår verksamhetsmiljö


Förändringarna i vår verksamhetsmiljö och våra kunders förväntningar och behov kräver en organisation som kan förnyas. Innovationsförmågan kräver kontinuerlig prognostisering av personalens kompetensbehov. Analysera prognostiseringen av personalens kompetensbehov relaterade till främjande av digitalisering i din egen organisation med hjälp av SWOT-modellen. Du kan också ladda ner bottnen själv.

Prognosinfografiken visualiserar kort vad prognos är och hur det görs.


Ladda ner prognosinfografiken som pdf här (på finska)
 


Läroanstalternas prognostisering som en del av sitt (digitala) strategiarbete


  • Prognostiseringen bör vara en systematisk del av organisationens (digitala) strategiarbete.

  • Organisationen har definierat vilka prognostiserade informationskällor som följs och används vid planering av verksamheten och fastställande av strategiska mål.

  • Organisationen hanterar information från olika nätverk som strukturer för förväntan och socialt kapital. När det gäller prognosarbete är nätverk väsentliga, eftersom de erbjuder möjlighet till partnerskap och informationsutbyte. ELY-centraler och landskapsförbund fungerar ofta som motorer i olika regioners prognosarbete. Utöver din egen region kan du även söka samarbetspartners i nätverk för prognosarbete mellan regioner, som kan ha mångsidig kompetens och resurser.

  • Med hjälp av prognosinformation är det möjligt att planera utbildningar och utbildningstjänster för att bättre möta framtida arbetslivets och kunders behov.

  • Genom att utnyttja prognosinformation är det möjligt att identifiera personalens kompetensbehov på längre tid och att skaffa sig nödvändig kompetens i tid.

  • Prognostiseringen bör vara en del av organisationens ständiga förbättringsmodell. Prognostiseringskompetens måste utvecklas medvetet, t.ex. genom att upprätthålla framtida tänkande och tal på alla nivåer i organisationen.
 

Uppdaterad 8 april 2024

Skapad av Niko Kyllönen, Sari Leppänen, Jonna Siikamäki
Prognoser i driftsmiljön och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page