top of page

Leda en försökskultur

 

Det kompetenscampus som tagits fram i projektet Digikunnig Digiosaava.fi och att möjliggöra lärande i till exempel en virtuell miljö är ett försök som behövs.

 

Man måste också ha modet att prova olika tekniker och låta de som gillar att experimentera försöka, för det är det enda sättet att ta praktiskt reda på vad som fungerar överallt.

Att leda en försöks- och utvecklingskultur innebär också frågor, på vilken grund bestämmer du dig för att engagera dig i olika projekt?

 

Stödjer de organisationens strategiska val och hur utvärderas nyttan av att delta i dessa?


Figur 8 av stegen till ett lyckat experiment (på finska) 

Uppdaterad 8.4.24

Skapad av Liisa Metsola,


Ledning av utveckling

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page