top of page

Ledare! Utveckla din egen digitala kompetens!


Hur kan utbildningsledningen utveckla sin egen digitala kompetens?


Förståelse och användning av digitalisering är en central kompetens hos dagens ledare i utbildningsorganisationer. Eftersom kompetensområdet är brett är det bra att gå systematiskt tillväga när man utvecklar det.

I den här uppgiften får du möjlighet att skapa en personlig handlingsplan för att utveckla din egen digitala kompetens. Utvecklingsplanen sträcker sig från bedömning av nuvarande kunskapsnivå till att samla in respons av kollegor.


Här är några idéer för att skapa din plan:

  1. Digital kompetens stöder innovation, konkurrenskraft och välbefinnande.

  2. För att möta kraven på digitalisering och övergången till det digitala och gröna, inklusive cyber- och datakunskap, krävs det att man agerar som ledare och har förståelse för dessa områden även inom utbildningen.

  3. Din förmåga att utveckla din egen kompetens och färdigheter speglar sig i organisationen och uppmuntrar till att utveckla sina egna färdigheter.

  4. I en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Genom att utveckla din kompetens kan du förbättra organisationens kundorientering, prestanda, produktivitet och effektivitet.

  5. Att utveckla din kompetens hjälper dig att identifiera organisationens styrkor och svagheter, vilket gör det möjligt för dig att utveckla bättre strategier för organisationens framgång.


Ladda ner en ifyllbar och utskrivbar "att göra-lista" här (på finska).
2.2 Digiosaava.fi kehitä omaa digitalisaatio osaamista (1)
.pdf
Ladda ner PDF • 67KB 

Uppdaterad: 8.4.2024

Skapad av: Jarmo Kröger, Erika Penttilä,

Ledningens beredskap och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page