top of page

Bekanta dig med kompetenskraven i DigCompOrg-ramverket för utbildningsorganisationer med digital förmåga


DigCompOrg är en europeisk referensram för att definiera förmågor hos digitalt kunniga organisationer. Observera att detta dock beskriver en allmän definition och det är upp till organisationsledningen att definiera vad varje kompetens innebär i praktiken för olika roller och tydligt kommunicera detta till personalen och studerande.


Fundera över din organisations styrkor och vilka områden som behöver utvecklas inom digital kompetens.


Se särskilt på punkt 2 i bilden (bilden på fiska).

  • Öppna pilen i rutan ”Digitaalisen osaamisen kasvattaminen” och ”Roolit ja pedagogiset lähestymistavat” ("Öka den digitala kompetensen" och "Roller och pedagogiska tillvägagångssätt").

  • Rekommendationen är att varje medlem i ledningsgruppen skriver ner styrkor och utvecklingsområden som sedan diskuteras i ledningsteamet eller ledningsgruppen. 

Utveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page