top of page

Fall: Varala Urheiluopisto - på finska (www.varala.fi)


Beskriver ett digitalt landskap – utvalda digitala arbetsverktyg och stöd för tjänster som erbjuds


Digitala mentorer/tutorer som en del av utbildarnas arbetsuppgifter

Undervisnings- och metodkompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page